Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

http://www.epreal.gr/gr/oek.gif
210 5210000  Σολωμού 60, Αθήνα 
210 8055351  Ηλιού 1, Πεύκη 
210 6620581 Χατζηδήμα 8, Κορωπί 
210 4223466  Εθν. Αντιστάσεςως 39, Πειραιάς 
210 4226220  Σκυλίτση 19-30, Πειραιάς 
 
2310 515886  Σαλαμίνας 5, Θεσσαλονίκη 
2310 516219  Σαλαμίνας 5, Θεσσαλονίκη  

Καιρός

Linkwise_celestino