Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Πολυκλινική Αθηνών

Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Πολυκλινική Αθηνών
Πειραιώς 3, 105 52 Αθήνα
213 2044000

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino