ΚΑΤ Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Αττικής Απ. Παύλος

ΚΑΤ Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Αττικής Απ. Παύλος
Νίκης 2, 145 61 Κηφισιά
213 2086000

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino