Ασκληπιείο Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Βούλας

Ασκληπιείο Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Βούλας
Βασ.Παύλου 1, 166 73 Βούλα
213 2163000

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino