Αλεξάνδρα Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Αθηνών

Αλεξάνδρα Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο Αθηνών
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 80, 115 28 Αθήνα
213 2162000Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino