Άγιος Σάββας Περιφερειακό γενικό αντικαρκινικό ογκολογικό νοσοκομείο

Άγιος Σάββας Περιφερειακό γενικό αντικαρκινικό ογκολογικό  νοσοκομείο
Λεωφ.Αλεξάνδρας 171, 115 22 Αθήνα
210 6409000

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino