Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 
Δεινοκράτους 70, 115 21 Αθήνα
210 7261000

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino