Μεταξά ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο Πειραιά

Μεταξά ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο Πειραιά 
Μπόταση 51, 185 37 Πειραιάς
213 2079100

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino