414 στρατιωτικό νοσοκομείο ειδικών νοσημάτων θώρακος Πεντέλης

414 στρατιωτικό νοσοκομείο ειδικών νοσημάτων θώρακος Πεντέλης
Ταξ. Ιωάννου & Βέλλιου 6, 152 36 Π.Πεντέλη
210 8042437

Καιρός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1

Τί άποψη έχετε για την εισαγόμενη ημέρα των υπερεκπτώσεων BLACK FRIDAY;

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

Πώς προβλέπετε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στους πολίτες, στο μέλλον;

Linkwise_celestino